36 %
OFF

母語夠港

$108.00 $69.00

作者 歐陽偉豪(Ben Sir)

出版社 天窗出版社

ISBN 9789888395231

重奪話語權!我哋頂硬上!

用爆廣東話──以粵語應考、寫會章、簽租約,讓廣東話佔領文件!
秒殺偽語言──以獨立思維,擊破語言偽術,拒絕「權威人士」的含鉛中文!
創立堅邏輯──以邏輯為劍,釐清思路及語意、以子之矛攻子之盾!

「母語,一啲都唔貴,但係就好珍貴。」
Ben Sir唔係得把口,讓廣東話佔領街頭!我手寫我心,用爆廣東話,活化香港語言文化。

「見思維、見世界、見眾生。」
Ben Sir教你破解政治語言,理順思維,講好中文。以子之矛攻子之盾,靠把口都可拯救地球。

本書特色:

> 保育廣東話是近年社會熱話,歐陽偉豪博士是廣東話專家,於各大報章及網媒撰寫有關廣東話的文章,亦於電視節目教廣東話,備受熱捧。
> 本書講解中文的語言邏輯及說話技巧,適合無論是學生還是在職人士,讀者層面十分廣。
> 歐陽偉豪活躍於電視及電台節目,形象入屋,人氣高企。

分類: ,

描述

作者簡介:

歐陽偉豪(Ben Sir),香港中文大學中國語言及文學系高級講師,活躍於各大報章、網媒、電台及電視節目,擅長扮鬼扮馬,入戲入屋,為嘅都係推廣廣東話。

0

Your Cart